Get Adobe Flash player

  Marnardal historielag

  Velkommen!


  Marnardal historielag ble stiftet 1995. Laget har Marnardal kommune i Vest-Agder som virkeområde.

  Marnardal historielagets formål er å:

  • Arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om.
  • Vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om kommunens historie.

  For å nå dette målet skal laget:

  • Drive lokalhistorisk arbeid, så som møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, bilder, stedsnavn eller annet av historisk interesse.
  • Arbeide for at det blir utgitt lokalhistoriske skrifter om kommunen.
  • Arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner.

   


   

  Plakat Høstturen til Lyngal

   

   

   


   

   

  LOS turen 2016

  Søndag 5 juni 2016 kl 12.00 Abelset området, Bjelland

  NATURLOS tur (vandretur)

   

  Beskrivelse:

  Gåtur til Sandtjønn.

  Omvisning på området med mange ulike restaurerte bygninger.

  Gammel stavsag. Knut Skuland forteller om stavskjæring i gamle dager.

  Bevertning.

  Type tur: Familietur, Kulturminne, Natur

  Lengde: 6 km

  Underlag: Sti

  Område: Abelset, Bjelland

  Kommune: Marnardal

  Møtested: Høgetveit Naturcamp

  Tidspunkt: kl. 12.00

  Naturlos:  Kjell Høgetveit, Odd Rolf Roland

  Arrangør: Marnardal Historielag

  Telefon: 97569121  Kjell Høgetveit

  Ønsker påmelding Nei

  Alle hjertelig velkommen!


  Se omtale av turen øverst på side 17 i Naturlosbrosjyren 2016 her:

  http://www.friluftsrad.no/file=10192

  Vil du vite mer om Naturlos se her:

  www.naturlos.no/
   

  Kulturkvelden

  Onsdag 20. april 2016 kl 19.00 Høgtun, Øyslebø
  • Kåseri av Ole Gunnar Sæbø
  • Musikk ved Ballastbrygga Boyband
  • Tildeling av Marnardal kommunes kulturpris
  • Tradisjonsmat og kaffe

  Inngang kr 100,-/person

  Alle hjertelig velkommen

   


  Høringsutkast til kulturminneplan Marnardal kommune

  Se planforslaget her: Høringsukast til Kulturminneplan for Marnardal kommune

  Høringsfrist 28. jan. 2016

  Den komplette og detaljerte planen er utlagt på rådhuset.


  ÅrsMØTE MARNARDAL HISTORIELAG 2016

  Årsmøte Tirsdag 8. mars kl 19:00

  Sted:NB! Høgtun, Øyslebø

  Program: Årsmøtesaker

   


   

  MEDLEMSMØTE MARNARDAL HISTORIELAG 2016

  Tirsdag 8. mars etter årsmøte

  Sted: Høgtun

  Det jobbes med program

  Diverse innslag

  Hjertelig velkommen!


  Marnar-minner 2015

  Det er fortsatt mulig å bestille siste utgave av Marnar-minner 2015.

  Marnar-minner 2015 forside


  Se mer om innhold, priser og annen bestillingsinformasjon ved å klikke på boka.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

  Haustmøte plakat

  Se referat her Referat fra høstmøte

   


   

   

  MARNAR-MINNER 2015

   

  Redaksjonen for årets Marnar-minner har jobbet intenst for å få boka ferdig til Onsdag 18. november. Da deles den ut til medlemmene på Høstmøte på Laudal Skole. Årets hovedtema er Bil og samferdsel i Marnardal. Se mer om årets Marnar-minne og bestillingsinformasjon ved å trykke her.


  Kulturkveld i Marnar Aula, Øyslebø

  Torsdag 5. nov 2015 kl 19:00

  Gaute Heivoll leser fra sin novelle "Timene med dagslys". Novellen tar utgangspunkt i kilder fra arkivene og er skrevet i forbindelse med Interkommmunalt arkiv i Vest-Agder (Ikava) sitt 25-årsjubileum.

  Bildepresentasjon av IKAVA 25 år.

  Salg av novelle, enkel bevertning.

  Arrangementet er gratis!

   

   


   

  Høstturen 2015 til Audnedalen

   

   


  Naturlostur til Høye og Finsdal i Marnardal

  Søndag 7. juni 2015 kl 10:00

  Vi møtes på Høye (følg skilt) kl. 10.00

  Det blir en rusletur på ca. 6 km. på vei, sti og ulendt terreng.

  Naturlos er Birger Usland m.fl. (tlf. 41 58 17 67)

  Vi skal se tidligere husmannsplasser, juringsteinen

  og andre kulturminner.

  Det blir matpause midtveis, og de som vil,

  kan kjøre dit og evt. være med derfra. Det blir orientering om dette ved start.

   

  Ta med niste og drikke (og naboen)

  og bli med på en hyggelig tur!

  Referat fra turen ser du her:

  http://marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:los-turen-hoye-finsdal-762015&catid=48:tidligere-turer&Itemid=62


   

   

  Kulturkvelden Høgtun  Onsdag 15. april 2015 kl 19:00

  Program:

  Kåseri av Odd R. Jørgensen

  Mannskoret Vestergabet fra Kristiansand v/dirigent Jon Kleveland

  Innslag ved Marnardal kulturskole

  Tildeling av Marnardal kommunes kulturpris.

  Arr: Marnardal Historielag og Marnardal kommune

   

  Se referat her:

  http://marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:kulturkvelden-2015&catid=53:kulturkv&Itemid=62
   

  HISTORISKE FOTO-MARNARDAL

  Gullbryllup på Nome

   

  Historiske Foto-Marnardal var Marnardal Historielags fotoinnsamlingsprosjekt i perioden 2003-2007 i samarbeid med Marnardal kommune. Det ble samlet inn ca 8.500 bilder med opplysninger. Etter prosjektslutt skulle Marnardal kommune være eier av samlingen. Etter at prosjektet var slutt var det nødvendig å skifte til et nytt dataprogram. Følgen av det ble at det ble rot i blandt annet rekkefølgen av avbildede personer. Derfor ble ikke alle bildene gjort tilgjengelig for publikum da det ble for mye feil.

  Den gode nyheten nå er at eieren av samlingen, Marnardal kommune jobber på spreng for å få alle bildene og opplysningene publisert. Bilder og opplysninger er nå tilgjengelige for publikum.

  Det oppfordres om at publikum sender inn eventuelle rettinger via tilbakemeldingsknappen på www.digitaltmuseum.no til det gjeldende bildet som man har endringer til.

  Du kan blandt annet søke på et stedsnavn, personetternavn eller tema for å finne bilder. Vil du se alle bildene som er lagt ut fra Marnardal kan du skrive følgende i søkerubrikken: MABF* (Altså stjernetegn helt på slutten). Det finnes også en noe utdatert brukerveileding med masse søketips her: pdfbrukerveileding_finne_bilder_digitaltmuseum_31052011.pdf

  Tips: Nedenfor bildet på digitaltmuseum finner du alle avbildede personer oppgitt. Er der strek under navnet på avbildet person kan du klikke på navnet og flere opplysninger om denne personen kommer frem. En imponerende jobb dugnadsarbeiderne i fotoprosjektet har utført!

  http://digitaltmuseum.no/021015725618/?query=nome&pos=0&count=1929

   


   

  ÅRSMØTE MARNARDAL HISTORIELAG 2015

  Årsmøte Tirsdag 24. mars kl 19:00

  Sted: Laudal skole

  Program: Årsmøtesaker

   


   

  Medlemsmøte MARNARDAL HISTORIELAG 2015

  Tirsdag 24. mars etter årsmøte

  Vi får besøk av Gaute Heivoll som forteller om forfatterskapet og bøkene sine.

  Diverse innslag

  Hjertelig velkommen!   

  Mer om Alf Langes Potet

  Etter tips fra artikkelforfatteren om Alf Langes potet i Marnar-minner 2014 s 83-87, har denne historien også havnet på www.skogoglandskap.no si hjemmeside. Se omtale av artikkelen i Marnar-minner sammen med artikler om gamle eplesorter i Bamble og ditto roser i Follo her: http://www.skogoglandskap.no/nyheter/2015/plantesorter_godt_stoff_i_historielagenes_arsskrifter   

  Marnar-minner 2014

  Marnar-minner 2014

  Se mer om årets Marnar-minne og bestillingsinformasjon her:

  http://marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:admin&catid=35:admin&Itemid=64

   

   


  STOFF TIL HJEMMESIDEN

  Redaksjonskomiteen for hjemmesiden ønsker innspill om stoff som kan publiseres og være av interesse for lokalhistorie interesserte. Har du en artikkel, gjerne med bilder, ta da kontakt med en i redaksjonen. Du finner oss under Hovedmenyen: Verv i Historielaget. Vi er også svært takknemlige dersom noen kan hjelpe til med å skrive referat fra de forskjellige arrangementene. Fint om du kan gi beskjed om dette på forhånd.

   

   


   

  Haustmøte

  Laudal skole onsdag 19. november 2014 kl 19:00

  Program:

  Kåseri ved Gunnar Skaar
  Visesang av Inge Olsen

  Presentasjon og utdeling av Marnar-minner 2014
  med mer...

  Pause for god mat og prat.

  Alle hjertelig velkommen til et trivelig samvær!
  Helsing Marnardal Historielag


   

   

  MARNARDAL HISTORIELAGS Høsttur

  Marnardal Historielag inviterte til søndagstur

  til Holum søndag  21.september 2014.

  Siden avstanden var kort regnet vi med at deltakerne brukte egne biler.

   

  PROGRAM:

  Kl. 11.00

  Første stopp på Eddas låve på Holmesland.  Dette er kunstneren Edda Holmesland Snapruds utstillingslokale og arbeidssted.

  Hun viste oss rundt og orientere om kunsten som var utstilt. Hun fortalte om arbeidsteknikker som hun bruker og  litt om gårdens historie,

  -gården er som kjent Søren Jåbeks fødested.

  Oppholdet her ble avsluttet med en kopp kaffe.

  Kl. 13.00

  Vi kjørte videre sørover til Sørlandshagen, Holum,  hos Inga Lise og Kjell Høgetveit.

  De orienterte om tiltaket; Sørlandshagen.

   

  Det ble servert gryterett, kaffe og kaker i selskapslokalene på låven.

   

   


  Marnardal Historielags Naturlostur

  Vandring i Bjelland sentrum

  Søndag 8. juni 2014

  Bjelland ca 1900

   

  Hovedtema for turen var grunnlovsjubileet.

  Føreste stopp og fremmøte var ved Bjelland Kirke. Denne var valgkirke i forbindelse med etablereingen av grunnloven og valg av regent.

  Videre ble det mye lokalhistorie fortalt av lokalkjente ved Prestegarden, i sentrum og oppover til Monan.

  Turlengde var ca 4 km t/r på sti og i ulendt terreng

  Arrangør: Marnardal Historielag

  Se referat fra turen her:

  http://marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76:naturlos-tur-2014-bjelland&catid=48:tidligere-turer&Itemid=62

   

   


   

  Kulturkvelden på Høgtun Onsdag 23.april 2014 kl 19:00

  Program:

  • Foredrag med historisk sus av Birgitte Sørensen. Tema: 1814 omveltningens år, generelt og lokalt
  • Muskilakske innslag ved Kulturskolen
  • Musikalske innslag ved Tor Arve Monan og Øystein Sangesland
  • Ingeborg Fredriksen presenterer noen gjenstander fra Marnardal Museum
  • Utdeling av Marnardal kommunes kulturpris ved ordfører

  Se mer fra kulturkvelden her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=75:kulturkvelden-2014&catid=53:kulturkv&Itemid=62

   


   

  Årsmøte/ Medlemsmøte Marnardal Historielag

  Onsdag 19. mars 2014 kl 19:00 på Laudal skole

  Årsmøte ble avholdt på Laudal skole med fullsatt sal.

   

  Medlemsmøte

  Foredrag om Marnardals rosemalingstradisjon ved Gjert Ragnvald Vatne Kristiansen og vising av museale gjenstander fra museet på Laudal av Ingeborg Fredriksen.

  Gjert Ragnvald Vatne Kristiansen holdt foredrag

  Se mer fra årsmøte og medlemsmøte her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2014-arsmote&catid=50:tidligere-moter&Itemid=62

   


   

   

   

  Marnar-minner 2013

  Marnar-minne 2013

  Marnar-minner 2013 er fortsatt i salg.

  Ang. Marnar-minne 2013

  Det ble oppdaget en feil i sammensettingen av sidene bakerst i Marnar-minne 2013. Fra side 88 og bakover er sidene byttet om og kommer derfor i feil rekkefølge. Trykkeriet har ordnet med trykking av ny utgave og ny utsending til medlemmene. De av medlemmene og andre som har fått kjøpt ekstra eksemplarer av Marnar-minner 2013 med feil i siderekkefølgen bak i hefte kan få bytte disse i nye. Ta de med til et av utsalgsstedene (Sparebanken Sør Øyslebø eller Joker Bjelland) eller på årsmøte så blir dette ordnet. Du kan også makulere ditt eksemplar selv dersom du nå har fått tilsendt et nytt hefte uten feil. Historielaget ønsker ikke at det skal være hefter med feil som sirkulerer i fremtiden.

  Beklager den ulempe dette medfører for dere!

   

   

  Se mer om årets Marnar-minne og bestillingsinformasjon her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:admin&catid=35:admin&Itemid=64

   


   

   

   

   

  LOS turen til Kaddan i Marnardal 2013

  Årets "rusletur/ naturlos tur" i regi av Marnardal Historielag var i år lagt til Kaddan i Marnardal 09. juni 2013. Turen starter hos Theodor Tjomsland, som var los og kjentmann. Vi fikk se både Døsinghaugen (gammel massegrav) og utsikt fra Kvasshammarknuten. Vi besøkte også husmannsplassen Pershaien på Kaddan.

  Døsinghaugen massegrav sør-vest for Kaddan

  Se mer fra turen ved å klikke på linken nedenfor:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66:los-turen-til-kaddan-i-marnardal&catid=48:tidligere-turer&Itemid=62

   


   

  Årsmøte i Agder Historielag 2013

  Marnardal Historielag har hatt John Lauvdal som utsending til årsmøte i Agder Historielag 27. april 2013.

  Se referat her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:rapport-arsmote-agder-historielag&catid=50:tidligere-moter&Itemid=62


  Kulturkvelden 17.04.2013

  Birgitte Sørensen fra Vest-Agder-museet holdt historisk foredrag om kvinnes kamp for stemmerett.

  Camilla Wiig Wennesland, kulturskolelærer og utøvende sanger, og Lilly-Anna Finsådal, elev, underholdt med sang og spill.

  Ordfører Helge Sandåker stod for utdeling av Marnardal kommunes kulturpris.

  Kulturprisvinner: Synnøve Fidjestøl.

  Kulturprisvinner 2013 Synnøve Fidjestøl

   

   


  ÅRSMØTE Mars 2013 OG MEDLEMSMØTE MED SLEKTSFORSKNING SOM TEMA

  se referat her: http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63:arsmote-2013-og-medlemsmote-med-slektsforskning-som-tema&catid=50:tidligere-moter&Itemid=62

   


   

  MARNAR-MINNER 2012 fortsatt i SALG.

  Marnar-minne 2012 forside

  INNHOLD:

  • Årsmelding 2011. Av Erik Bue.
  • Misjonærdynastiet fra Nome. Av Torbjørn Hodne.
  • Torgeir Hjemlestad 1915-1988. Av John Hjemlestad.
  • Omkring Ola Allstad og hans slekt. 150 år siden ulykka på veien mellom Kaddan og Roland i Bjelland. Av Knut Ljosland.
  • Barndomsminner frå Sløgedal. Av Beint Sløgedal.
  • Streiftog etter lokale kulturminne. Av John Lauvdal.
  • Da Tallak Hærås skremte bjørnen. Av Bjørg Manflå. Illustrasjon av Odd Jørgensen.
  • Sørsamer på elgjakt -Gravrøyser og arkelogi øverst i Marnardal. Av Knut Ljosland.
  • Skulebilde frå Rydlende skule 1910/11.
  • Om garden Røynesdal og Maria Røynesdal (oppfølger fra Marnar-minne 2011). Av Elisabeth Haaland.
  • Skiltet på Skjævesland bru. (Oppfølger fra Marnar-minne 2007) Av Ragnar Fidjestøl.
  • Sommarturen 2012 i Marnardal historielag. Av John Lauvdal.
  • Mer om bildene på omslaget. Av Odd Rolf Roland.

  Årsskriftet er nå til salgs i Sparebanken Sør Øyslebø, Bok & Media i Mandal, Joker Bjelland, John Lauvdal og hos Svein Arild Strædet.

  Ønsker du å få boka tilsendt kontakt Svein Arild Strædet.

  Pris: Ikke medlemmer kr 150,- + porto kr 30,-

  Medlemmer kr 100,- + porto kr 30,-

  Se mer om tidligere Marnarminner her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:admin&catid=35:admin&Itemid=56.

   


   

  HøST TUREN Søndag 16.sept.2012

  Kuul-Tur med Marnardal Historielag

  Se referat her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62:hostturen-2012-referat&catid=48:tidligere-turer&Itemid=62

   


   

  Redaksjonskomiè Marnar-minner

  Vil du kontakte noen i redaksjonen for Marnar-Minne finner du deres kontaktinformasjon her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_contact&view=category&catid=44&Itemid=58

  Kassereren har de aller fleste utgaver av Marnar-Minner for salg. Men, noen av utgavene minker det nå raskt på. Ring i dag og få komplettert samlingen over Marnardals lokalhistorie, ikke bare for din egen del, men også for dine etterkommere.

  Mye spennende og viktig lokalhistorie er opp gjennom årene blir skrevet ned. Her kan du se alle tidligere utgaver av Marnar-Minner og tittel på hvert stykke som er publisert:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:admin&catid=35:admin&Itemid=64

   


   

  LOS/SOMMARTUREN 10. JUNI 2012 PÅ HEDDELAND

  Se referat fra turen her:

  http://www.marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61:los2012-ref&catid=48:tidligere-turer&Itemid=62

  SE FILMKLIPP FRA LOS/SOMMARTUREN 10. JUNI 2012 PÅ HEDDELAND

  Klikk på linken under og la filmen få litt tid til å laste seg ned. Trykk så på startknappen som er en hvit trekant nede til høyre for bildet. Dersom filmen "hakker" har du en treg Internetforbindelse. Du kan også klikke lenger til venstre i det blå feltet for å se en sekvens om igjen. For å se filmen klikk her:

  http://vimeo.com/44713985

   


   

  Kulturkvelden 18. april 2012

  Se referat her:

  http://marnardal.historielag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59:kulturkv2012opps&catid=53:kulturkv&Itemid=62

   
  Besøkende
  Vi har 2 gjester her nå